Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel webu:

Křesťanská misijní společnost, Pod náměstím 136/8, Praha 8, IČ: 00539147

Ceny zboží:

Ceny předplatného jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků (DPH).

Objednávky ze zahraničí:

V případě předplácení tištěného časopisu z EU i mimo EU nás kontaktujte předem e-mailem na predplatne@zivotviry.cz. Sjednáme pro každého zákazníka individuální podmínky dodání i úhrady předplatného (je možné platit i přes PayPal.)

Úhrada předplatného:

Úhrada předplatného je možná bankovním převodem, poštovní složenkou i hotově v kanceláři Křesťanské misijní společnosti.
V případě úhrady ze zahraničí je možná platba též prostřednictvím PayPal.

Připravujeme možnost úhrady předplatného platební bránou.

Ceny za poštovné a balné tištěného časopisu:

Poštovné a balné je již započteno v částce předplatného.

Doručování předplaceného tištěného časopisu:

Zásilky dodáváme buď prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti, s níž máme smlouvu.

Časopis rozesíláme jednou měsíčně, vždy na začátku měsíce s výjimkou měsíce srpna, kdy časopis nevychází.

Osobní odběr tištěného časopisu:

Osobní odběr je po dohodě (e-mailem či telefonicky) možný v kanceláři Křesťanské misijní společnosti na adrese Primátorská 41, Praha 8, v pracovní dny mezi 9:00 – 15:00, po osobní domluvě možno i dříve nebo později. 

Zrušení předplatného a odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo na zrušení předplatného. V takovém případě je třeba, aby se o způsobu ukončení předplatného a vrácení zbylé částky za předplatné domluvil se zaměstnancem KMS, který se stará o předplatné časopisu buď e-mailem (predplatne@zivotviry.cz) nebo telefonicky (284841922) 

Reklamační podmínky

V případě zjevných vad zboží (chybějící či nečitelné stránky knih, nedoručení časopisu, apod.) je zákazník oprávněn požadovat opětovné zaslání bezvadného časopisu. Z důvodu vysokých nákladů na poštovné nepožadujeme až na výjimky vrácení poškozeného časopisu zpět do KMS. Pokud by se jednalo o větší množství poškozených časopisů nebo specifickou závadu, vyžádali bychom si od zákazníka takový časopis, abychom ho mohli sami reklamovat. 

Zákazník může reklamovat vadu, která se projeví do dvou let od převzetí, vada však musí existovat v okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Zákonná odpovědnost za vady dodaného zboží nepokrývá následná poškození (např. natržení stránky). To, že vada existovala v okamžiku převzetí zboží zákazníkem, je:

  • do jednoho roku od převzetí zboží zákazníkem předpokládáno automaticky, ledaže:
    • prodávájící neprokáže opak
    • povaha věci nebo vady to vylučuje
  • druhým rokem musí existenci vady v okamžiku převzetí zboží zákazníkem prokázat zákazník.

Náklady na poštovné při vracení vadného zboží nebo výměně za bezvadný či jiný titul hradí Křesťanská misijní společnost.
Pokud nastanou důvody pro reklamaci, prosíme v prvé řadě o kontaktování telefonem. Domluvíme se se zákazníkem na dalším postupu.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Křesťanská misijní společnost.

IČ: 00539147
DIČ: CZ00539147

Sídlo: Pod Náměstím 136/8, Praha 8

Provozovna a kontaktní adresa: Primátorská 41, Praha 8

e-mail: ucetni@kmspraha.cz

tel.: 284841922

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění, to je zpracování objednávky, její odeslání a doručení zboží, a případného řešení reklamací správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) osobní údaje zákazníka – kupujícího. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně bankovní spojení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Správce neposkytne osobní údaje kupujícího jiným subjektům než smluvnímu dopravci, což je buď Česká pošta, a.s., nebo jiný smluvní přepravce. Těmto subjektům budou poskytnuty údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží). Vzhledem k povinnosti uschovat účetní doklady a účetní záznamy (dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty) budou tyto údaje uloženy déle. Konkrétně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Práva zákazníka ve vztahu k osobním údajům

Zákazník má mimo jiné právo:

  • na přístup k osobním údajům (informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány a důvod jejich zpracování
  • na opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů
  • na výmaz („právo být zapomenut“) v případě kdy již pominuly důvody a lhůty pro zpracovávání jeho osobních údajů
  • na omezení zpracování osobních údajů.

Zákazník tato svá práva může uplatnit písemně na adrese Křesťanská misijní společnost, Primátorská 41, 180 00, Praha 8, případně e-mailem na ucetni@kmspraha.cz

Správce bude reagovat na zákazníkovu žádost nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

Facebook ZV

Klasická verze webu

tel.: 284 841 922

predplatne@zivotviry.cz (L. Zimová)
redakce@zivotviry.cz (T. Coufal, T. Dittrich, K. Coufalová)
inzerce@zivotviry.cz (L. Zimová)